• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เตรียมสอบ กฟน.67 (ครบทุกตำแหน่ง)

Started by dsmol19, June 23, 2024, 01:33:46 PM

Previous topic - Next topic

dsmol19

#การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่บริการในปัจจุบันได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็น 18 เขต และ 14 สาขาย่อย ในอดีตเคยให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุมถึงจังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-1 ก.ค. 67
1. นักการตลาด 5
2. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านวิชาการ)
3. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านปฏิบัติการ)
4. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านด้านธุรกิจ)
5. วิศวกรโยธา 4
6. วิศวกรเครื่องกล 4
7. วิศวกรเครื่องกล 4
8. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4
9. นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)
10. บุคลากร 4
11. นักฝึกอบรม 4
12. นิติกร 4
13. นักประชาสัมพันธ์ 4
14. เลขานุการ 4
15. นักบัญชี 4
16. นักการเงิน 4
17. นักประมวลผลข้อมูล 4
18. นักประมวลผลข้อมูล 4
19. สถาปนิก 4
20. นักบริหารงานพัสดุ 4
21. นักรังสีการแพทย์ 4
22. พยาบาลวิชาการ 4
23. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3
24. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3
25. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3
26. ช่างเทคนิคโยธา 3
27. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

#รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย
–แนวข้อสอบหน่วยงาน
–สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน
–แนวข้อสอบพื้นฐาน
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
–แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
–สรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
–แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน
–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
-MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

*แนวข้อสอบอัพเดทเป็นปัจจุบัน
พิเศษ ภายในเล่มเตรียมสอบยังมี สรุปเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน 
และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมMP3 ให้อีกด้วย

#คู่มือเตรียมสอบ กฟน #brainmedia
สามาถดูรายละเอียด ได้ที่
Website : https://brainmedia.in.th/
Shopee : https://th.shp.ee/W8Ky5SM
Line : @brainmedia (มี@ด้านหน้า)

#เตรียมสอบ #สมัคร #งาน #การ ไฟฟ้า 2567 
#การไฟฟ้านครหลวง #ไฟฟ้า #นครหลวง #หนังสือ #แนว #ข้อสอบ 
#แนวข้อสอบ #การทดสอบ #สอบ #ราชการ #กฟน 67 #MEA