• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง (อบรม 16 ก.ค. 67)

Started by Shopd2, June 22, 2024, 12:21:13 AM

Previous topic - Next topic

Shopd2

กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง
(Strategies of Selling Premium Products)หลักการและเหตุผล:
คุณเคยเจอสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่
  • ลูกค้า...โต้แย้งว่าสินค้าของเราไม่ต่างจากสินค้าอื่น แถมราคาก็แพงกว่าด้วย
  • ลูกค้า...บอกว่าสินค้าของเราก็น่าสนใจ แต่ราคาที่เสนอมามันสูงไป
  • พนักงานขาย...มองว่าสินค้าราคาสูง ขายยาก ลูกค้าไม่ซื้อหรอก
  • พนักงานขาย...เกิดอาการอึดอัดทำอะไรไม่ถูกเวลาลูกค้าบอกว่า ของแพงแบบนี้ใครจะซื้อ
  • และที่น่ากลัวที่สุดคือ พนักงานขาย...กลายเป็นตัวแทนของลูกค้า มาขอราคาพิเศษเพื่อให้ขายให้ได้
ถ้าปล่อยสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือพนักงานขายทุกราย บริษัทจะได้ยอดขายตามเป้าหมายได้อย่างไร หรือต่อให้ยอดขายได้ แต่ที่สำคัญ...กำไรที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจและพนักงานทุกคนจะมีเพียงพอแบบยั่งยืนได้อย่างไร ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องหันมาตั้งคำถามใหม่ว่า เหตุผลที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า คืออะไรกันแน่ เป็นเรื่องของ "ราคา" เท่านั้นหรือไม่ หรือ ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณา     หลักสูตรนี้จะเป็นประตูเปิดทางให้ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริการ ได้มองเห็นแนวทางของคำตอบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะ การปรับมุมมองความคิดของพนักงานฝ่ายต่างๆใหม่ในเรื่อง ทำไมสินค้าราคาสูง และ ทำไมลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา จากนั้น คัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอและโน้มน้าวลูกค้า ซึ่งหลักสูตรนี้มีคำตอบที่ได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับวิธีคิดใหม่ในการขายสินค้าราคาสูง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ในการนำเสนอขายสินค้าราคาสูงให้กับลูกค้าที่หลากหลาย
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความคิดของลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
 หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: Selling Mindset - Challenge beyond Success
  1.สินค้าราคาสูง...ขายยากจริงหรือไม่
  2.ลูกค้าจะซื้อสินค้าด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
  3.พนักงานขาย...สำคัญต่อการขายเพียงใด
  4.คิดและมองอย่างไร...จึงจะเกิดความท้าทายในการขาย
  5.ต้องรู้และมั่นใจเรื่องอะไรที่ช่วยให้ขายได้Module 2: Selling Strategies to Premium Products
  6.Personal Selling Strategy
     •  เปิดการขายอย่างไรไม่ถูกปฏิเสธ(Opening)
     •  ค้นหาปัญหาและความต้องการให้เจอ (Identifying Needs and Pains)
     •  นำเสนอสินค้าให้ตรงจุดและโดนใจ(Presenting Customer Gains)
     •  เสริมความเชื่อมั่นด้วยการโน้มน้าว (Handling Objections)
  7.Premium Product Strategy
     •  จุดขายของสินค้า(Key Selling Points)
     •  B.A.B.E. –สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับสินค้า
     •  สินค้าและบริการ...แยกกันไม่ขาด
     •  ราคาและโปรโมชั่น...ควรทำอย่างไร
  8.Customized Strategy
     •  ลูกค้าต่างกลุ่ม...การซื้อต่างกัน (Classify Your Customers)
     •  ขายอย่างไรกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม(Different Techniques)
     •  จับคู่สินค้ากับลูกค้าให้ได้(Mix and Match)
     •  กล้าได้ กล้าเสีย...กับลูกค้าบางราย(Give and Take)
  9.ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขายสินค้าราคาสูง (Key Success Factors)
  10.สรุป คำถามและคำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Hanako5

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Beer625

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Beer625

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp